Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina prawa obejmująca spis norm prawnych. Jasno określone przepisy kodeksu cywilnego regulują stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Ta gałąź prawa, dzieli się na kilka podgałęzi i działów, wśród nich znajdziemy: prawo rodzinne, rzeczowe spadkowe i ogólne.

Kodeks cywilny ma swoje zastosowanie dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej prawa cywilnego - zadaj pytanie na naszym forum!

Podgląd