Prawo pracy

Prawo pracy to ogół regulacji określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy - pracownika i pracodawcy a także rozwiązujących kwestię układów zbiorowych, sporów i porozumień zbiorowych, partycypacji pracowniczej oraz inne ustawy i akty wykonawcze. Dokumentem regulującym przepisy dotyczące tej dziedziny prawa jest Kodeks pracy.

Konflikty w firmie a także sytuacje wykraczające poza granice prawa są zjawiskiem dość powszechnym. Jak się okazuje, spory dotyczą nie tylko stron pracownik - szef czy instytucja, pojawiają się również pomiędzy członkami zespołu. Pamiętaj - żadnej sytuacji nie można bagatelizować. Podstawą odpowiednio ukierunkowanych działań jest wiedza. Zasięgnij porady osób, które już zmagały się z danym problemem i skontaktuj się ze specjalistą.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące prawa pracy lub jesteś jedną ze stron konfliktu - zadaj pytanie na naszym forum!

Podgląd