Prawo rodzinne

Prawo rodzinne inaczej nazywane jest prawem familijnym. Przepisy tej dziedziny prawa regulują sprawy majątkowe i osobiste, pomiędzy członkami rodziny - rodzicami a dziećmi, wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa lub w wyniku zawarcia małżeństwa. Mówiąc dokładniej, prawo rodzinne zajmuje się ustawową wspólnością majątkową między małżonkami a także wszelkie zmiany wynikające z rozpadu małżeństwa, separacji i rozwodu.

Dodatkowo, prawo rodzinne zajmuje się kwestiami dotyczącymi pochodzenia dziecka, adopcji określenia władzy rodzicielskiej a także obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej prawa rodzinnego - zadaj pytanie na naszym forum!

Podgląd