Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. W tym przypadku przepisy regulują kwestie i obowiązki majątkowe po śmierci osoby której dotyczą lub są własnością. Majątek osoby zmarłej przechodzi wówczas na inny podmiot. Określone w kodeksie cywilnym przepisy dotyczące prawa spadkowego określane są jako ius cogens - czyli mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej prawa rodzinnego - zadaj pytanie na naszym forum! zadaj pytanie na naszym forum!

Podgląd